e-u

Αγγλικό τμήμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

aggliko 1 2013

 

 

 

Το πρόγραμμα μας είναι μέλος του ομίλου ADVANTAGE του Βρετανικού Συμβουλίου για την απόκτηση των πτυχίων του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE FCE (Lower), CAE (Advanced) και CPE (Proficiency) – Β2, Γ1 και Γ2 αντίστοιχα.
 
Το Αγγλικό Πρόγραμμα καλύπτει τα επίπεδα:
 
-  Pre-Intermediate, 
 
-  Intermediate/Pre-FCE, 
 
-  FCE (Lower), 
 
-  CAE (Advanced) και 
 
-  CPE (Proficiency) 
 
Τα επίπεδα αυτά ολοκληρώνονται μέσα σε πέντε σχολικές περιόδους.
 

Το επίπεδο Pre-Intermediate, περισσότερο γνωστό ως C class το οποίο εμείς ενισχύουμε περαιτέρω με σκοπό να το εντατικοποιήσουμε έτσι ώστε να στηρίξει τους μαθητές στο αμέσως επόμενο επίπεδο που είναι το Intermediate-Pre/FCE. Το επίπεδο αυτό καλύπτει τις τάξεις D και E  (Pre-Lower).  Η τάξη Ε προετοιμάζει τους μαθητές για να μπουν στο επίπεδο Lower χωρίς να παρουσιάζει καινούργια φαινόμενα της γλώσσας. Για το λόγο αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνουμε αυτή τη προετοιμασία στο επίπεδο Intermediate, ενισχύοντας την  εκπαιδευτική μας ύλη από την αρχή.

 

Στο τέλος των τριών τελευταίων ετών τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για το FCE (Lower), CAE (Advanced) και CPE (Proficiency) αντίστοιχα. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι το CAE μας ενδιαφέρει ως επίπεδο για την ιδιαιτερότητα της γλώσσας που εξετάζει. Το δίπλωμα CAE αυτό καθ’ εαυτό είναι προαιρετικό. Το έτος CAE είναι ταυτόχρονα και πρώτο έτος Proficiency. Στο τέλος του δεύτερου έτους τα παιδιά δίνουν για το δίπλωμα CPE (Proficiency).

 

 

 
 
 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ 

 

 

Η κατάταξη των καινούριων παιδιών στο κάθε επίπεδο γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα που πετυχαίνουν στο κατατακτήριο διαγώνισμα το οποίο γράφουν  την επομένη της έναρξης της σχολικής χρονιάς και με το ιστορικό που έχουμε στη διάθεσή μας για το κάθε παιδί. Το ιστορικό του κάθε παιδιού το παραλαμβάνουμε είτε από τον προηγούμενο εκπαιδευτικό φορέα (το Δημοτικό της Σχολής μας, για παράδειγμα), είτε από τους γονείς κατά την εγγραφή του παιδιού στο Γυμνάσιο. Στις περιπτώσεις που ένα παιδί παρακολουθεί Αγγλικά και εκτός σχολείου, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ύλη και το επίπεδο που έχει καλύψει για να μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα την μελλοντική του πορεία στην εκμάθηση της Αγγλικής.

 

 

 

 agglika teliko-1

 

 

 

Η πορεία του κάθε παιδιού διαμορφώνεται ανάλογα με το επίπεδο από το οποίο ξεκινά τη φοίτησή του και στη συνέχεια με τη πρόοδό του στο κάθε επόμενο επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν ο/η μαθητής/μαθήτρια ξεκινά με το επίπεδο Pre-Intermediate και η πρόοδος του/της σε αυτό και στα επόμενα δύο επίπεδα  είναι ομαλή, μπορεί να δώσει για το πτυχίο FCE (Lower) στο τέλος της Γ’ Γυμνασίου και να συνεχίσει για τα επόμενα πτυχία. Εάν ο βαθμός στο πρώτο πτυχίο είναι Α, του δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσει μόνο ένα έτος για το CPE (Proficiency). Επίσης, εάν η πρόοδος του/της μαθητή/μαθήτριας στα πρώτα επίπεδα είναι ιδιαίτερα καλή, μας επιτρέπει με σιγουριά να προτείνουμε στο παιδί και στην οικογένεια του να επισπεύσουμε την διαδικασία προετοιμασίας για το πρώτο πτυχίο προχωρώντας τον/την σε ανώτερο επίπεδο από αυτό που κανονικά θα ακολουθούσε.

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ,  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ 
 
 
Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε δύο ή τρία τμήματα έτσι ώστε ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην εμποδίζει την αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας. 
 
Μέχρι και το επίπεδο Lower, το Αγγλικό Πρόγραμμα παρέχει 5 διδακτικές ώρες τη εβδομάδα τις μέρες Τρίτη και Πέμπτη από τις 2:10 έως τις 4:10 και ενισχύεται επιπλέον από τις πρωινές  ώρες των αγγλικών που παρακολουθούν τα παιδιά μέσα στα πλαίσια του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα επίπεδα Advanced / Proficiency κάνουν μια ώρα επιπλέον την Τετάρτη από τις 3:25 έως 4:25, προσφορά του σχολείου για την περαιτέρω ενίσχυση των επιπέδων αυτών. 
 
Πέρα από το χρόνο που διαθέτει, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα φροντίζει την εκπαιδευτική του ύλη και την εκπαιδευτική του μεθοδολογία. 
 
Οι καθηγητές /καθηγήτριές μας εργάζονται με βάση μια ενιαία μεθοδολογία έτσι ώστε όλα τα τμήματα κάθε επιπέδου να διδάσκονται την ίδια ύλη, με τα ίδια μέσα και με όλες τις δραστηριότητες – όλα από τα οποία έχουν επιλεγεί μετά από προσεκτική μελέτη των μέσων εκπαίδευσης στην διάθεσή μας. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε την εκμάθηση της γλώσσας μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία, έχουμε επιλέξει ότι καλύτερο έχει εκδοθεί σε βιβλία που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, αλλά πλησιάζουν και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους στα θέματα που περιέχουν.
 
Η επιλογή του κάθε βιβλίου που χρησιμοποιούμε βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Πέρα από την απαραίτητη και σωστή παρουσίαση των φαινομένων γραμματικής, λεξιλογίου, προφορικού και γραπτού λόγου, θέλουμε το βιβλίο να παρουσιάζει τη γλώσσα στη φυσική της μορφή, όπως δηλαδή διαμορφώθηκε από τους ανθρώπους και τη κουλτούρα της χώρας προέλευσης της μέσα στους αιώνες. Απορρίπτουμε κάθε τάση ‘ελληνοποίησης’ της Αγγλικής γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Θέλουμε επίσης στα κείμενα του το βιβλίο να αγγίζει τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των παιδιών που τα διαβάζουν και ταυτόχρονα να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τα παιδιά μας για τις πραγματικότητες του κόσμου γύρω τους και μακριά τους.
 
Το βιβλίο αυτό καθεαυτό όμως είναι απλώς το εργαλείο του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να το χρησιμοποιήσει για να συμπληρώσει τη γνώση που ο ίδιος απλώνει μπροστά στους μαθητές την ώρα του μαθήματος. Εκεί εφαρμόζουμε μια ενιαία μεθοδολογία από τμήμα σε τμήμα σε κάθε επίπεδο, έτσι ώστε το μάθημα να έχει τα στοιχεία που πρέπει κάθε φορά και σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Γνωρίζοντας ότι μαθαίνουμε καλύτερα ότι βοηθούμε κι εμείς οι ίδιοι να δημιουργηθεί, βασικό χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας μας είναι να φροντίζουμε ο μαθητής να συμμετέχει στην παρουσίαση του κάθε καινούργιου φαινομένου βήμα-βήμα, βιώνοντας τη γνώση καθώς απλώνεται η εξέλιξη της στο πίνακα. Δεν αντιγράφει, ακούει, βλέπει και αφομοιώνει σταδιακά, δίνει δικά του παραδείγματα όταν του ζητηθεί.  Στο τέλος ο κάθε μαθητής παίρνει τη παρουσίαση τυπωμένη για να τη κολλήσει στο αντίστοιχο τμήμα του τετραδίου του για περαιτέρω μελέτη όταν το χρειαστεί. Στη συνέχεια στρεφόμαστε στο βιβλίο για να  εργαστούμε πάνω σε ασκήσεις που θα βοηθήσει στην εμπέδωση της γνώσης  που μόλις αναλύσαμε. Στο σπίτι ο μαθητής θα έχει να κάνει το ελάχιστο δυνατό για περαιτέρω εξάσκηση ….η μάθηση όμως πρέπει να γίνεται την ώρα του μαθήματος. 
 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το περιοριστικό χρονικό μας πλαίσιο, η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ευπρόσδεκτη μόνο στο βαθμό που δεν απειλεί να αντικαταστήσει την ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη σχέση δασκάλου-μαθητή. Γι αυτό και μετά από συνεννόηση με τους εκδότες των βιβλίων που χρησιμοποιούμε για τα επίπεδα πριν τα πτυχία, τις επόμενες μέρες θα ενημερώσουμε τους μαθητές μας και εσάς σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιούν στο σπίτι CD που θα μας στείλουν για υπολογιστές και πληροφορίες για συγκεκριμένους τόπους δικτύου. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς σα μία εμπειρία που μοιράζεστε με το παιδί σας.
 
Στα επίπεδα των πτυχίων, η εικόνα αλλάζει γιατί είναι πλέον  καιρός να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Η μεθοδολογία συγκεντρώνεται στην εντατική εξάσκηση των δεξιοτήτων εκείνων που είχαν αναπτύξει στα προηγούμενα επίπεδα και που είναι αυτά που θα χρειαστούν για τις εξετάσεις πτυχίου στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 
 
Τον Ιανουάριο, οι μαθητές αυτοί θα δώσουν τις προκαταρτικές εξετάσεις στο σχολείο μας το πρώτο Σάββατο αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται όλη τη μέρα όπως ακριβώς θα το βιώσουν τον Μάιο. Οι προκαταρτικές εξετάσεις δίνουν στα παιδιά μια εικόνα της εξεταστικής εμπειρίας και επιτρέπουν σε μας να εξετάσουμε το επίπεδο των παιδιών και να αποφασίσουμε ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι για  πτυχίο το Μάιο. Επίσης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και καθώς πλησιάζει η εξεταστική περίοδος του Βρετανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι για τα πτυχία έρχονται στο σχολείο δύο Σάββατα όπου κάνουν δύο επιπλέον 3-ωρα μαθήματα επίσης προσφορά του σχολείου για τη καλύτερη ψυχολογική και μαθησιακή προετοιμασία των μαθητών μας. 

 

 

 

 

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 
 

 

aggliko 4 2013

 

 

Η λογοτεχνία κάθε πολιτισμού είναι ίσως η πλουσιότερη πηγή (εκτός των άλλων) και των φαινομένων της γλώσσας κάθε λαού. Στην γενικότερη προσπάθειά μας, λοιπόν, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να διαβάζουν δημιουργίες του γραπτού λόγου πέρα από τα σχολικά βιβλία, σκεφθήκαμε να συμπεριλάβουμε λογοτεχνικά βιβλία στην εκπαιδευτική μας ύλη. Καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, κάθε εβδομάδα τα παιδιά διαβάζουν μερικές σελίδες (ένα κεφάλαιο) ενός λογοτεχνικού βιβλίου του επιπέδου τους στα Αγγλικά που δανείζονται από την βιβλιοθήκη του Προγράμματος και γράφουν γι αυτό που έχουν διαβάσει. Όταν έχουν τελειώσει το βιβλίο τους, γίνεται προετοιμασία στη τάξη για μπορέσουν να γράψουν γι αυτό σαν μια ολοκληρωμένη ιστορία, τι αποκόμισαν από αυτό και αν θα το πρότειναν σε άλλους. Στη συνέχεια το συζητούν στην τάξη. 
 
Οι μαθητές των επιπέδων  CAE (Advanced) και CPE (Proficiency) μπορούν να φέρουν και δικά τους αγγλικά λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα που τους ενδιαφέρουν για τον ίδιο σκοπό και μπορούν να τα μοιραστούν και να τα σχολιάσουν με τους συμμαθητές τους. Έτσι συμμετέχουν σε ότι γίνεται στο κόσμο, μαθαίνουν, σκέφτονται, σχολιάζουν, κρίνουν και όποτε υπάρχει δυνατότητα συνεισφέρουν με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς κοινωνικής ευαισθησίας όπου ακόμα και όταν δεν κερδίζουμε έχουμε καταφέρει να είμαστε παρόντες με γνώση και ευαισθησία. 
 
Τέλος, μέρος της καλοκαιρινής εργασίας των μαθητών / τριών μας είναι να διαβάσουν ένα ή δύο λογοτεχνικά βιβλία και να γράψουν μια περίληψη και τις εντυπώσεις τους για τα πρόσωπα και την υπόθεση.

 

 

 
 
 
 
 
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

 

 

 

Και φτάνουμε έτσι στα αποτελέσματά μας, τα οποία πρέπει να τα αξιολογήσουμε λαμβάνοντας υπ’ όψη σημαντικά δεδομένα. Προετοιμάζουμε παιδιά για πτυχία που απαιτούν ωριμότητα και ευρύτερη γνώση. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο του Cambridge δημιούργησε το Lower για ηλικίες 18-19, το Advanced για υποψήφιους ηλικίας 20 ετών και άνω και το Proficiency για την ηλικία των 25. Εμείς στέλλουμε υποψήφιους γι αυτά τα πτυχία ηλικίας 13 έως 16. Το γενικό ποσοστό επιτυχίας στην Ελλάδα για το Proficiency κυμαίνεται γύρω στο 30%. Το δικό μας ποσοστό κυμαίνεται από 80- 100%. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που οφείλεται στην αποφασιστικότητα των παιδιών να αφοσιωθούν στο στόχο τους, στην στήριξη των γονιών τους σ’ αυτή τους τη προσπάθεια και στη ποιότητα της συντονισμένης και αποτελεσματικής προσπάθειας μας ώστε να οδηγούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες μας στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και στη συνεχεία των σχετικών πτυχίων. 
 
Στα παιδιά που βρίσκονται στα τρία επίπεδα πτυχίου δίνεται η ευκαιρία αν το επιθυμούν και μετά από συνεννόηση με τους γονείς να δώσουν εξετάσεις ακόμα και όταν το προκαταρτικό τεστ που τους δίνουμε δείχνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας τους δεν είναι οι επιθυμητές. Αν και αυτό κοστίζει στο ποσοστό επιτυχίας μας, αυτό που έχει σημασία για μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια παιδιά που θέλουν να το παλέψουν να το κάνουν. Είμαστε κατηγορηματικοί στο να μην δώσουν τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο μόνο όταν το προκαταρτικό αποτέλεσμα τους είναι πολύ χαμηλό για να υπάρχει κάποια πιθανότητα να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πτυχίου. Πρέπει να τονίσουμε εδώ όμως, ότι όταν ένα παιδί 15 ετών συμμετέχει στη διαδικασία να δώσει για ένα πτυχίο που απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 23 ετών, όπως είναι το Proficiency, και μόνο για τη συμμετοχή του αξίζει συγχαρητήρια.
 
 
 
 
 
CAMBRIDGE EXAMINATION RESULTS FOR MAY 2013
 
 
FCE (lower)
 
Moschaki Helen
 
Giantzouraki Aliki
 
Bassiakou Kaliopi
 
Spyridi Marianthi
 
Papatheodorou Nefeli
 
Papageorgiou Niovi
 
Malvassori Eriκa
 
 
ποσοστό επιτυχίας 100%
 
 
 
 
CPE (proficiency)
 
Daldas John
 
Vlami Urania
 
Vlachouli Nefeli
 
Georgala Irene
 
 
ποσοστό επιτυχίας 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
 
 
Κάθε καλοκαίρι οργανώνουμε ένα δεκαπενθήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία σε συνεργασία με Βρετανικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό. Κατά την διάρκεια των προγραμμάτων αυτών τα παιδιά διαμένουν στο κολέγιο όπου παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα γλώσσας σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε μουσεία και κοντινές πόλεις, σπορ και άλλα.
 
Μερικά από τα κολλέγια που έχουμε επισκεφτεί τα τελευταία 18 χρόνια είναι:
 
•Cambridge
 
•Oxford
 
•University of London
 
•Bristol University
 
•Edinburgh
 
•Winchester
κ.α.
 
 
OUR     DIARY IN ENGLAND - JULY 2014
 
July 1st - Tuesday
We met at the airport very early in the morning. The group was sleepy but quite excited about the prospect of coming to England. Some may not have been truly enthusiastic as it was their first time on their own in a foreign land. They tried not to show it though because the promise of fun and adventure  was tempting. 
Once at the college, getting settled and organised took up most of the day, but the group still had the chance to do sports and see a film. Some of the girls even made a new friend from another country. We made a good start I think!
N.M.
 
July 2nd - Wednesday
Today we had the first breakfast; it was really delicious. After this we went to write a test so the teachers could see what English we knew and separate us in classes with other students. Then we had our first lesson and it was exciting; we had a lot of fun because we met children from other countries. 
Later we had lunch and we went to a palace. It was big and beautiful too but we didn't take photos. In the evening we went to the village near the college for a walk and came back; we were so tired.....
We had dinner and then sports or dance. I chose dance but I think that the sports were interesting too.
It was a beautiful day but we felt tired because we walked very much. I didn't like that part!
Julia M.
 
July 3rd - Thursday
Today we had breakfast and then we went to the lesson. It was the first lesson in our level groups. At 12:30 we went to the "DOME" to take lunch. When we finished we went to our bedrooms and relaxed for thirty minutes. At 3:00 o' clock we played football with the other teenagers from other countries; it was great!
At 6:00 o'clock we went for dinner and after that some of us from our group went to the village fete where we played many games. 
I loved this day!
Chris G.
 
July 4th -Friday
Today we woke up at seven o'clock in the morning. We ate breakfast and then we went to our classes. 
After three hours we had lunch and after two o'clock we had lessons again for another three hours. In the afternoon we took dinner and then we had to relax for thirty minutes.   
In the evening we had disco so we were dancing for three hours! Then we went to our bedrooms and slept.
Stavros M.
 
July 5th -Saturday
Today was a special day! We woke up early, ate our breakfast and then we took the train to London. We went to the Natural History Museum; it was amazing. Then we went outside Buckingham Palace where Queen Elisabeth lives. We ate our meals they gave us at the college and then we took the "underground" to go to a beautiful wax museum called "Madame Tussauds". It was so beautiful we took photos with famous people. Inside the museum there was a train ride and we could and hear the history of London.
After that we came back to college and ate our dinner. Then we had an Activity but no one went. I went running. Then we were very tired and went to sleep.
Elisabeth K.
 
July 6th - Sunday
Today we woke up at 7:30 and ate our breakfast. Then, we set off to go to Brighton. There we did many things. First of all, we walked and we went to the Sea Life Aquarium. There are many sea creatures there. 
Then we walked to the Brighton Pier and spent some time there. After that we went shopping in the Brighton Lanes and came back!
Artemis V.
 
July 7th - Monday
Today it was a boring day and unpleasant to many of us because we had lessons all day. Six hours of lessons, we didn't leave the campus for an excursion or a walk. 
In the afternoon we had 70's sports which I assume was fun because everyone was happy. Unfortunately, I did not go. The evening activity was sports disco; we have to go with in sports clothes there. The disco was organised by the other programme "Plus" and they invited our programme "ISIS" to spend a nice time together......
Marianna F.
 
July 8th - Tuesday
Today was an exciting day. We didn't have lessons; instead we went on a full day trip to London. We took the train to "London Bridge" station and once we were there an activity leader explained to us some historical facts about the bridge. We took some photos of River Thames and Tower Bridge in the background and walked over London Bridge to go on to the Tower of London and took photos; but we didn't visit the Tower. Then we visited London Bridge and we ended our tour at St Paul's. We ate our lunch and headed to the "tube" to get to Stratford City Westfield, a big shopping centre. We stayed there for three hours shopping. 
At 15:45 we gathered outside the train station to return to campus. We got back at 17:30 and we had dinner at 18:00. The evening activities were "Tudor Custom Arts and Crafts"
July 9th – Wednesday
Today we went to Greenwich. First we had lessons in the morning. After that we had our lunch. When we finished we took the coach and went to the Observatory in Greenwich. There we saw a lot of instruments used in Physics and Astronomy; for example, telescopes and special cameras. The most amazing for me was the Camera Obscura. Julia liked the huge telescope best.
In the evening we first went to see the historical ship Cutty Sark and then we sailed on River Thames and enjoyed the boat disco dancing all evening.
 
Chris G. + Julia M.
 
July 10th –Thursday
Today we didn’t do anything special. First we had six hours of lessons and after that we had sports. 
In the evening we had sports again.
Julia M. + Chris G.
 
July 11th –Friday
Today we had a very exciting day. First of all we took our breakfast and then we got on the coach and went to Oxford. There we walked around all the colleges and we went into one of them; the Christ Church College, where we saw the dining room in which Harry Potter was filmed. 
After that we had shopping time. We took the coach again and returned to the college where there was disco in the evening. The whole day was tiring, but exciting. I loved Oxford and I wish to go again.
Julia M. + Chris G.  
 
July 12th – Saturday
Today we had a three-hour lesson and after lunch we went to Hampton Court, the biggest palace in the world. It was amazing!
In the evening we had a talent show and the winner was Angelo’s class. It was an amazing day.
Julia M.
 
 
 
July 13th – Sunday
Today was a really interesting day. After breakfast, we went to London where we saw a lot of new things. We visited the British Museum and saw the Greek Marbles and other exhibits of ancient civilizations. We had planned to go to Shakespeare’s Globe, but unfortunately we did not. 
Nevertheless the day was wonderful because when we arrived back to campus we ate and watched the final match of the World Cup 2014, Brazil. Germany beat Argentina and was the winner of the competition. Congratulations to the German players.
Jim S. 
 
July 14th –Monday
Today was a nice day. We woke up at 7:30am and then we had a very tasteful breakfast altogether. We took energy and then we a three-hour lesson. 
During lunch we were making jokes and we had fun. After lunch my friend lost his key so we looked for it; but we didn’t find it and the security men opened his room.
Afterwards I tidied my room and I put my clothes in my suitcase. Then we had dinner.
At the end of the day we had karaoke night and we said goodbye to our friends. 
Tomorrow we are leaving so we are all sad. During these two weeks I had a lot of fun and I made a lot of friends.
Nick T. 
 
 
 
 
agglika 2014 1
 

agglika 2014 2
 
agglika 2014 3
 
agglika 2014 4
 
agglika 2014 5
 
agglika 2014 6
 
agglika 2014 7
 
agglika 2014 8
 
agglika 2014 9
 
agglika 2014 10
 
agglika 2014 11
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία
 
Καλοκαίρι 2013
 
OXFORD BROOKES UNIVERSITY – OXFORD
 
 
 
aggliko 12 2013jpg
 
 
 
 
 
 
OUR DIARY IN ENGLAND
 
written by Thanasis, Olga, Anastasia P., Anastasia L., Natalia, Myrto, Nefeli, Gina, Klelia, Panagiotis, Marika and Zacharenia 
 
 
 
 
 

 

 

July 2, 2013 - Tuesday
 
 
We met at the airport early in the morning. It didn't feel as if we were a group yet because we were not familiar with one another. Most members of the group met for the first time although some joined with their friend and felt more comfortable from the start.
 
However, by the time we reached the college we had come to feel as an actual group. 
 
At the college the students were tested, toured and given all the information they needed for the purposes of their trip. The highlight of the day was the welcome party in the evening. Although we were all tired, the students prepared to join. Unfortunately, though, the DJ did not show up and the party was cancelled. The other options proposed did not interest anyone and they all decided to finally rest!

 

 

 

 

aggliko 5 2013

 

 

 

 

 

July 3, 2013 - Wednesday
 
 
Today was a boring day as we had lessons both in the morning and in the evening. We met our teachers who welcomed us and showed the way that we were going to work. The afternoon activities included sports of the 70's, karaoke and film. The sports were not so fascinating but the karaoke was a lot of fun. Finally, when we returned to our house we all got together in the kitchen on the ground floor and the girls taught us how to play TICHU. Unfortunately, Panagiotis got ill and stayed in bed for the whole afternoon. Generally, the day could have been better.
 
 
 
 
 
July 4, 2013 - Thursday
 
 
Today was our first daytrip to Oxford. We took the bus and we got off in the city centre. We were free for quite some time and we walked in the shopping area of Oxford. Our group leader told us to be back at the meeting point in exactly one hour right under the clock tower. So we visited some of the oldest shops of Oxford, like the famous bookshop which was established in the 1700s. After our free time we met our tour guide and we wandered around many colleges and saw the famous Christ Church College where some scenes of the Harry Potter movies were filmed. We passed the Gate of Kisses and continued our walk around the streets with the impressive colleges. Around 6pm we had to go back to our college to have dinner; this usually meant not very healthy, tasteless and almost plastic food....
 
Looking forward to going back to Oxford.  
 
 
 
aggliko 7 2013
 
 
 
 
 
July 5, 2013 - Friday
 
 
Today was a very exciting day. In the morning we had a three-hour lesson and then we went for lunch. The food was so awful that most of us went hungry. After that we went to Oxford. When we arrived, three of us prepared to go punting while the others visited the church of Holy Mary. It was so beautiful! We decided to go all the way up to the top of the tower to enjoy the amazing view of the city. It felt pretty good. There you can see a panoramic view of Oxford! Then the other three came and we all went to the Museum of the History of Science; but unfortunately it was closed. So we didn't want to lose time and we returned to the bus to go back to the college. When we got off the bus, we went straight to the dining room to have dinner because it was already 6 o'clock. After all of us had finished, we went to our rooms. Most of us went to the disco party and had a great time. I think that every day that passes is better here. Now, we are all looking forward to going to London next week.
 
 
 
 
July 6, 2013 - Saturday
 
 
Today was a very exhausting day. We got up as usual - early in the morning - and we had lessons for three hours. Then we had a picnic outside on the grass until 2 pm. Later we got ready to go to Blenheim Palace. Unfortunately, the college activity leader didn't pick us up from our house and the bus left without us. While we were waiting for another bus, a staff member taught us a new game called "splash". When we finally arrived at Blenheim we visited "The Butterfly's House" where there were butterflies everywhere. We didn't go inside the palace but we took photos of the landscape. In the evening there were many activities, such as conversation classes and many activities at the sports field, such as “village fete" and "horse racing". They were very interesting activities and it was a good opportunity to meet new people and make friends from other countries. I hope every evening to be like this..!!
 
 
 
 
 
 
July 7, 2013 - Sunday
 
 
Sunday morning! We had breakfast and we set off for our full day excursion to Bath. Halfway there we stopped at Stonehenge where we had a little time to take pictures. Then we continued our trip and we finally reached Bath. There, after eating our pack-lunch, we had a walking tour of the town and had some free time to buy souvenirs and gifts.  Later in the afternoon we visited the Roman Baths with audio-guides to help us understand what we saw while touring the baths. I think that this tour was really interesting, but unfortunately we didn't have as much time as we wanted. 
 
We came back to the college and ate dinner. Then most of us decided to walk to the supermarket because we needed some things. This walk was very relaxing, because the surroundings here in Oxford are magnificent. In the evening there were some interesting activities, but we were all too tired to join, so we stayed in the kitchen of our house and we talked and played games.
 
 
 
aggliko 8 2013
 
 
 
 
July 8, 2013 - Monday
 
 
We woke up later than the previous days as we didn't have lessons in the morning. After breakfast we took our clothes to the laundry. While they were being washed some of us stayed in the kitchen of our house and some participated in the morning activities, such as "build-it challenge" or "conversation class". Also, we met the two new girls from Switzerland, who arrived last night and they will stay in the same house as us. Later during the day we went to our classrooms for the afternoon lessons. When we finished, we had an hour to eat dinner and get ready for the evening activity which was very special today. As a group, we decided to go to the theatre in Oxford and see Shakespeare’s play "Macbeth". So, we took the bus and went to the performance which was amazing and unforgettable even if it was difficult to understand the language of Shakespeare's time.
 
When we arrived back at the college, it was so late that all the activities had finished; so we went to our house to play cards and other games. The day ended and we were all happy and satisfied with our good day.
 
 
aggliko 9 2013
 
 
 
 
 
 
July 9, 2013 - Tuesday
 
 
We woke up at 7:30 as usual; we had breakfast and went to Oxford. This was our fourth time in Oxford and we visited the Ashmolean Museum. There were some amazing exhibits from all over the world; from Asia, ancient Rome, Greece, Egypt and more. We were impressed though by the fact that there were no English exhibits. We returned to the college for lunch at 13:00. After that we were separated into new classes. Everybody from our group went to a higher level class and we had 3 hours of lessons. In the evening we had supper and we decided that during the next four days we would do things as a group such as swim in the pool, and sleep all together the night before we leave. At 7:30 we went to the meeting point and decided to play Badminton. We had a great time and we think that tomorrow will be an even better day. We are looking forward to going to Warwick and Stratford.
 
 
 
 
July 10, 2013 - Wednesday
 
 
Today we had quite a tiring day. In the morning we had breakfast as usual and we prepared for a full day excursion. Thankfully, we had no lessons at all, even though we will probably regret it when we have lessons all day tomorrow. After a somewhat tiring bus ride, we arrived at our first destination of the day, Warwick. Apart from the castle there wasn't anything specific there to see, so they gave us free time to walk around and enjoy the historic little town. A while later we were back on the bus and on our way to Stratford-upon-Avon.
When we arrived there we headed straight for Shakespeare's house. The house itself was an interesting attraction and parts of Shakespeare's plays were acted out in the garden by actors in costumes of that period. Inside, the place was sort of confusing with many stairs and passages, but quite impressive considering Shakespeare's time. In addition, the garden was beautiful and brightened up the place.
A few hours of free time followed that visit and as we got separated we once again walked around the town in smaller groups. There were lots of places to check out and thus we managed to keep ourselves busy for the rest of our stay.
 
Needless to say, when we arrived back at the college we were exhausted. At the time of the evening activities we all went to do different things, but even so each of us managed to find something to do to have fun and relax after such a long day.
 
All in all, it was a good day!
 
 
aggliko 10 2013
 
 
 
 
 
 
July 11, 2013 - Thursday
 
 
Today we all thought that the day would be quite boring due to the many hours of lessons. However, during the short breaks we had the opportunity to relax and eat our lunch. The evening activities involved sports on site, conversation classes and the finals of the "build-it challenge". Also the rehearsals for "Isis got Talent" gave the opportunity to many students to practice for it; it is a highlight and there will be prizes in the end. However, many of us decided not to take part in these activities and do other things. For example, some of us had the opportunity to go to the swimming pool. Later we played all together cards and other games. In the end, we all went to bed because we were really tired.
 
 
 
 
 
July 12, 2013 - Friday
 
 
Only a few days have remained before the day of our departure. All those previous days we have had so many pleasant and not so pleasant experiences, although the day trips were exciting like the one today. Once again we went to Oxford and visited Christchurch college where many scenes of Harry Potter were filmed. During the afternoon lessons, we had a special ceremony and the teachers gave a book to one student in each class who showed more progress. And that was our last lesson.
 
 
 
 
July 13, 2013 - Saturday
 
 
Today we didn't have time to eat breakfast, but they gave us something to eat on the bus. When we arrived in London, we had free time for two hours in Oxford Street and then we went on a walking tour to see Buckingham Palace, the Houses of Parliament and Big Ben. Then we came back to the college and we ate. The dinner today was very good but we were all tired because of all the walking.
 
 
 
 
July 14, 2013 - Sunday
 
 
Today we went to London again by train. We visited the Science Museum and the Natural History Museum first. Then we ate our pack- lunch in the garden of this museum. After that we went to the British Museum and in the end we went to Covent Garden which is very big and beautiful. Some children did some shopping and others went to McDonald's to eat. We returned to the college at ten o'clock because it took us about two hours. We went to the disco party and said goodbye to our new friends. Then we went to our rooms and some of us started packing because we were leaving the next day.    
  
   
 
 
aggliko 11 2013
 
 
 
 
 
 
… ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
 
 
Κάθε σχολική χρονιά είναι πηγή εμπειριών και σοφίας που μας ωθεί να αλλάζουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το υλικό και τις δραστηριότητές μας. Κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι στατικό – τροποποίηση εκεί που πρέπει σημαίνει πρόοδος.
 
 
 
 
 
ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
 
 
Υπεύθυνη Προγράμματος: Ν. Μανιά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (210) 6712228
 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-2015

panelladikes


Θερμά συγχαρητήρια στους αποφοίτους του
σχολικού έτους 2014-2014 για την επίδοσή τους
στις πανελλαδικές εξετάσεις!
Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

     

Eλληνογαλλική Σχολή
Ουρσουλινών


Νηπιαγωγείο
Τ: 210 6120982
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοτικό Σχολείο
Τ: 210 8020285
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο
Τ: 210 6712228
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

     

ursulines


Κάθε στιγμή, παντού

Πρόσβαση στα αρχεία σας από οπουδήποτε
και κοινή χρήση με οποιονδήποτε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ EMAIL